ข่าวและประกาศ

moodle 1

 
 
Picture of Admin SLC
moodle 1
by Admin SLC - Tuesday, 5 January 2021, 11:06 AM
 

  • สำหรับรายวิชาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น
  • รายวิชาหลักของคณะจิตวิทยา, คณะกายภาพบำบัด, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กรุณา http://eln.slc.ac.th