ข่าวและประกาศ

ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)

 
 
Picture of Admin SLC
ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)
by Admin SLC - Tuesday, 7 January 2020, 10:19 AM
 

1.อาจารย์ส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) มาที่รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา tadchanon@slc.ac.th 

2. การ login เข้าสู่ระบบโดย Username : (รหัสประจำตัวอาจารย์) / Password : Slc*(รหัสประจำตัวอาจารย์)

3. เมื่อเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วหากต้องการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่รายวิชาอาจารย์สามารถส่งไฟล์มาที่ wiparat@slc.ac.th