ข่าวและประกาศ

ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)

 
 
Picture of Admin SLC
ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)
by Admin SLC - Saturday, 30 May 2020, 9:40 PM
 

1.อาจารย์ส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) มาที่ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา tadchanon@slc.ac.th 

2. การ login เข้าสู่ระบบโดย 

Username : รหัสประจำตัวอาจารย์

Password : Slc*รหัสประจำตัวอาจารย์  (S ตัวพิมพ์ใหญ่)

3. เมื่อเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วหากต้องการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่รายวิชาอาจารย์สามารถส่งไฟล์มาที่ wiparat@slc.ac.th 

*ขอความกรุณาส่งไฟล์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันก่อนสอนจริง