ข่าวและประกาศ

คณะพยาบาลศาสตร์

 
 
Picture of Admin SLC
คณะพยาบาลศาสตร์
by Admin SLC - Tuesday, 5 January 2021, 11:12 AM
 

สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา  เข้าระบบด้วย...

username : รหัสประจำตัวอาจารย์/นักศึกษา 

password : Slc*ตามด้วยรหัสประจำตัว (S ตัวพิมพ์ใหญ่)