ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะ
โดย Admin SLC - จันทร์, 15 มกราคม 2018, 8:43AM
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะใช้ log in เข้าระบบด้วย

username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 

password: Slc*ตามด้วยรหัสประจำนักศึกษา (เช่น Slc*1234)

 
รูปภาพของAdmin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
โดย Admin SLC - พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017, 3:57PM
 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะให้นักศึกษาเข้าระบบด้วย

username : รหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น ถ้ามีรหัสประจำตัว คือ1234 จะได้ username คือ 1234 )

password : Slc@ตามด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น ถ้ามีรหัสประจำตัว คือ1234 จะได้ password คือ Slc@1234)