ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin SLC
ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)
โดย Admin SLC - อังคาร, 7 มกราคม 2020, 10:19AM
 

1.อาจารย์ส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) มาที่รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา tadchanon@slc.ac.th 

2. การ login เข้าสู่ระบบโดย Username : (รหัสประจำตัวอาจารย์) / Password : Slc*(รหัสประจำตัวอาจารย์)

3. เมื่อเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วหากต้องการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่รายวิชาอาจารย์สามารถส่งไฟล์มาที...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(59 คำ)
 
รูปภาพของAdmin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะ
โดย Admin SLC - จันทร์, 15 มกราคม 2018, 8:43AM
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะใช้ log in เข้าระบบด้วย

username: รหัสประจำตัวนักศึกษา 

password: Slc*ตามด้วยรหัสประจำนักศึกษา (เช่น Slc*1234)

 
รูปภาพของAdmin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
โดย Admin SLC - พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2017, 3:57PM
 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะให้นักศึกษาเข้าระบบด้วย

username : รหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น ถ้ามีรหัสประจำตัว คือ1234 จะได้ username คือ 1234 )

password : Slc@ตามด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น ถ้ามีรหัสประจำตัว คือ1234 จะได้ password คือ Slc@1234)