ข่าวและประกาศ

Picture of Admin SLC
คณะพยาบาลศาสตร์
by Admin SLC - Tuesday, 5 January 2021, 11:12 AM
 

สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา  เข้าระบบด้วย...

username : รหัสประจำตัวอาจารย์/นักศึกษา 

password : Slc*ตามด้วยรหัสประจำตัว (S ตัวพิมพ์ใหญ่)


 
Picture of Admin SLC
moodle 1
by Admin SLC - Tuesday, 5 January 2021, 11:06 AM
 

  • สำหรับรายวิชาหลักของคณะพยาบาลศาสตร์เท่านั้น
  • รายวิชาหลักของคณะจิตวิทยา, คณะกายภาพบำบัด, สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กรุณา http://eln.slc.ac.th  


 
Picture of Admin SLC
ขอเปิดรายวิชาใน moodle (สำหรับอาจารย์)
by Admin SLC - Saturday, 30 May 2020, 9:40 PM
 

1.อาจารย์ส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) มาที่ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา tadchanon@slc.ac.th 

2. การ login เข้าสู่ระบบโดย 

Username : รหัสประจำตัวอาจารย์

Password : Slc*รหัสประจำตัวอาจารย์  (S ตัวพิมพ์ใหญ่)

3. เมื่อเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วหากต้องการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่รายวิชาอาจารย์สามารถส่งไฟล์...

Read the rest of this topic
(77 words)