ข่าวและประกาศ

Picture of Admin SLC
สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
by Admin SLC - Tuesday, 13 September 2016, 5:50 AM
 

แจ้งพี่ๆ ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์นะคะ ใครที่มีปัญหาเข้าระบบ Moodle e-Learning (ทำข้อสอบเตรียมความพร้อม) ไม่ได้ ให้ติดต่อที่ น้องป่านนะคะ

 
Picture of Admin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะ
by Admin SLC - Friday, 15 July 2016, 3:14 AM
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ทุกคณะใช้ log in เข้าระบบด้วย

username: รหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น 1234)

password: St.ตามด้วยรหัสประจำนักศึกษา (เช่น St.1234)

 
Picture of Admin SLC
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
by Admin SLC - Friday, 15 July 2016, 3:12 AM
 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะให้นักศึกษาเข้าระบบด้วย

username: รหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น 1234)

password: Slc*ตามด้วยรหัสประจำตัวนักศึกษา (เช่น Slc*1234)

 


Available courses